Lichtval, suggestie van diepte en architectorale ruimtes spelen een belangrijke rol in het werk van Jenny.

De ondergrond van de schilderingen zijn vaak oude houten panelen die verweerd zijn en waarop zich nog oude laklagen kunnen bevinden. De panelen worden bewerkt en samengevoegd tot een geheel waardoor er een ruimte ontstaat.


De suggestie van diepte, door middel van perspectiefwerking, en werkelijke diepte, door het achter elkaar plaatsen van panelen, wisselen elkaar af. Hierdoor wordt de beschouwer vaker op het verkeerde been gezet.

info@jennyalbertz.com

+31 (0)6 28 40 31 79

J E N N Y   A L B E R T Z

info